21/05/2019

Lionsclub Oss De Maashorst startte met enkele partners de actie ‘School voor Hart’, met ondersteuning van de Hartstichting. Het blijkt namelijk zeer effectief als jongeren van 13-14 jaar kennis hebben van reanimatie en het gebruik van AED. Dagelijks sterven in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand. Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. Omdat de ambulance vaak niet binnen die tijd ter plaatse kan zijn is het van groot belang dat burgerhulpverleners kunnen starten met de reanimatie om levens te redden of verdere schade te voorkomen. De Hartstichting beveelt daarom sterk aan om reanimatietraining in het onderwijs te geven. Maar dat is formeel geen onderwijstaak en veel scholen beschikken niet over de noodzakelijke (financiële) middelen.

Actie School voor Hart

De actie ‘School voor Hart’ die de Lionsclub opstartte heeft als doel om reanimatietraining een vast onderdeel te laten zijn van het lesprogramma in het 2een 3ejaar van alle middelbare scholen in Oss. Als eerste proef was een reanimatietraining met steun van de Lionsclub Oss De Maashorst in 2017 door het Titus Brandsma Lyceum geïntroduceerd. Docenten werden daarbij zelf opgeleid tot instructeur en zowel de docenten als leerlingen waren bijzonder enthousiast. Daarop is besloten om geld in te zamelen om reanimatietraining bij alle acht Osse middelbare scholen (met liefst 7.000 leerlingen) te introduceren. De deal: de scholen stellen onderwijstijd en docenten beschikbaar, wij zorgen voor het materiaal en de opleiding van de docenten. 

Sponsorwerving

Een grote en goed georganiseerde sponsorwervingsactie werd opgezet, waaronder ook meerdere presentaties voor de businessclub van TOP Oss. Met de verkoop van een reanimatiebuste en reanimatietrainingen voor werknemers van bedrijven werd op actieve wijze geld ingezameld. Dankzij de inzet van de leden en de gulle bijdragen van het Osse bedrijfsleven en instellingen werd een totaalbedrag van €52.525 opgehaald. Met de opbrengst wordt de aanschaf van reanimatiepoppen en oefen-AED’s en de training van docenten gefinancierd voor álle Osse middelbare scholen. Met het Rode Kruis is de afspraak gemaakt dat zij de poppen en oefen-AED’s beheren en onderhouden.

Actiedag

Op 10 mei 2019 vond de afsluiting plaats met een actiedag ‘School voor Hart’ bij het voetbalstadion van TOP Oss. Ruim 110 cursisten volgenden een reanimatietraining, die werd gegeven door vrijwilligers van het Rode Kruis.  Eén van de deelnemers was de Osse burgemeester Wobine Buijs. “Goh, ik ben bijna dood”, verzuchtte ze na de eerste oefening met hartmassage, om daarna het belang van de reanimatietraining te onderstrepen. “Het is verstandig zo’n cursus te volgen. Dat heb ik al langer willen doen, maar het kwam er nooit van”, aldus de burgemeester.  Verder namen 300 leerlingen van het Hooghuis en het Maaslandcollege deel aan de Urban Run. Hierbij werd een parcours afgelegd dwars door de gebouwen van de Talentencampus en over de tribunes van het TOP Oss stadion. Tussen de middag werd in aanwezigheid van sponsoren en leerlingen de opbrengst bekendgemaakt. Met een trots gevoel konden de leden van Lionsclub Oss De Maashorst na afloop van de dag proosten op het succesvolle verloop van de actie.