14/04/2017

Anita Bijvoet van Lionsclub Venray Peelparel ontving tijdens de districtsconventie op 10 april 2017 de internationale Melvin Jones Award uit handen van districtsgouverneur Arend de Groot. Zij kreeg deze award voor haar grote inspanningen voor de Lions in het algemeen en voor het district in het bijzonder. Zij was onder meer penningmeester en gouverneur van het district. Nog altijd is ze actief als districtscommissaris Jeugduitwisseling en de Young Ambassadors. Arend de Groot prees haar vooral om haar groot enthousiasme en inzet. Ze heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de promotie van de Liobs in het district.