09/11/2018

Op 15 november 2018 vindt de laatste informatieavond van dit jaar plaats voor inkomende presidenten, clubsecretarissen, pr-functionarissen en ict'ers van Lionsclubs in ons district. Deze informatieavond vindt plaats in Van derValkhotel, Hogeweg 65 in Zaltbommel en begint om 18.00 uur (met een broodje). Heb je de voorgaande bijeenkomsten in november gemist, geen nood: je kunt je nog aanmelden voor deze avond. Klik op deze link. De volgende informatiebijeenkomsten vinden in het najaar van 2019 plaats. Overigens kun je alle presentaties vinden in de OwnCloud (klik op: District 110CO - Informatiebijeenkomsten).

Na een plenair gedeelte worden de deelnemers gesplitst over twee zalen:

Zaal 1: Inkomende presidenten

In deze zaal willen we samen met u extra aandacht besteden aan onze internationale en nationale organisatie, het huidige en toekomstige beleid van LCI, Lions Nederland (MD), ons district en het beleid en functioneren van uw club. U zult informatie ontvangen over We Serve, Leiderschap en Ledenbestand (behoud en werven). Daarnaast zal er voldoende ruimte zijn om vragen te stellen en kennis/ervaring te delen met andere inkomende presidenten.

Zaal 2: Secretarissen, PR & communicatie-, ICT- en webfunctionarissen

Hier kijken we samen naar het digitale Lionslandschap en willen we u handvatten bieden om de PR & communicatie te verbeteren zowel binnen als buiten de club. Daarnaast zal er veel tijd zijn om kennis en ervaringen te delen en in te gaan op individuele vragen.

Programma

Gezamenlijk
18.00 Start met een broodje
18.15 Voorwoord, reflectie en doel van de avond
18.30 structuur en organisatie
19.00 PR en Communicatie

Zaal 1
19.15 Initiatieven en de clubs
19.30 GST (Global Service Team)
19.45 GLT (Global Leadership Team)
20.00 Pauze
20.15 LCIF
20.30 GMT (Global Membership Team)
20.45 Open dialoog en vragen

Zaal 2
19.15 LOLAS, Own Cloud en (club)website (Neem een laptop mee!)
20.00 Pauze
20.15 Lions App en App Beheer Portaal en Webmail. (Neem een laptop mee!)

Gezamenlijk
21.00 Open dialoog en vragen
22.00 Borrel
23.00 Einde