05/09/2017

George Muskens uit Hasteren is genomineerd als ‘Taalheld van Noord-Brabant voor 2017’. Hij wordt beschouwd als een belangrijke bruggenbouwer tussen vrijwilligers, serviceclubs, taalambassadeurs en professionals die zich inzetten voor de strijd tegen de laaggeletterdheid en de verbetering van de basisvaardigheden van de grote aantallen mensen die dat nodig hebben. Niet alleen in Noord-Brabant, maar in heel Nederland.

In ons land hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven, van wie tweederde een Nederlandstalige achtergrond heeft. Een aantal gemeenten in Noord-Brabant heeft relatief veel laaggeletterden vergeleken met de landelijke gemiddelden van 11 tot 13 procent. Dat zijn onder andere Bergen op Zoom, Woensdrecht, Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond. Veel partners zijn al in actie gekomen: Rijk, provincie, gemeenten, bibliotheken, ROC’s en andere taalaanbieders, werkgevers. Zij zijn allianties aangegaan, runnen taalhuizen en taalcafés, begeleiden mensen bij hun lessen, ontwikkelen effectieve trainingen en cursussen, faciliteren taalambassadeurs, etc.

Lionsclubs

Het is voor veel van de 600 Lionsclubs in Nederland een prioriteit om hierbij een actieve rol te spelen. Sinds 2012 zijn Lionsclubs in bijna 250 gemeenten en regio’s actief: ze steunen lokale acties, ze nemen deel aan allianties en zijn met lokale partners in actie gekomen. In 30 gevallen zijn ze de grote trekker geworden van een plaatselijke of regionale actie, met bijvoorbeeld een lokaal symposium, de oprichting van een taalhuis en een taalcafé, het uitbrengen van een voorleesboek, het opzetten van een bibliotheek op een AZC, etc. Dat past Lions goed. Ze doen het met overtuiging en plezier, en hopelijk met succes!

Taalheld

George Muskens ondersteunt waar hij kan Lionsacties en hun lokale en regionale inbreng. Zelf zegt hij dat hij dat bij voorkeur op de achtergrond doet en dat het hem verrast heeft dat hij genomineerd is als taalheld, dus als bijzondere schakel in de strijd tegen de laaggeletterdheid, in Noord-Brabant. De elf genomineerde Taalheld-bruggenbouwers en dus ook George Muskens werden op 7 september 2017 tijdens een feestelijke bijeenkomst in Veldhoven gehuldigd. De titel ging daarbij niet naar George Muskens, maar naar Carel Visser uit Moerdijk.